FYZIOTERAPIE SRDCEM

Kouzlo fyzioterapie tak, jak jí chápeme my, je převážně v komplexnosti. Na základě kvalitní veterinární a následně i fyzioterapeutické diagnostiky sestavíme rehabilitační plán na míru každému jednotlivému pacientovi. K efektivnímu a hlavně trvalému výsledku lze dojít pouze individuální kombinací různých technik.


Fyzioterapii zvířat si lze představit jako tři základní pilíře v jednom komplexním a celostním záměru rehabilitace pohybového aparátu.
Prvním, a z našeho pohledu nejdůležitějším pilířem fyzioterapie jsou manuální metody, které zahrnují nepřeberné množství jednotlivých technik, pracujících jak s měkkými tkáněmi pohybového aparátu, tak i s opěrným aparátem. 

Druhý, neméně důležitý pilíř, je pohybová terapie. "Pohyb je život", to věděl už Aristoteles a je nutné si to uvědomit při každé práci s tělem zvířat. Rehabilitace se pohybuje v kombinaci metod svých tří pilířů od pacientů, kteří mají často takové zásadní poškození, že se samostatně nemohou pohybovat až k výsledku, kdy mají v ideálním případě lepší kondici, než před onemocněním.

Třetím pilířem fyzioterapie jsou metody, které využívají fyzikálních veličin k léčbě bolesti, urychlení rekonvalescence, podpoře hojení a k lepší látkové výměně. 

Využití fyzikálních metod v rehabilitaci je vždy na konkrétním terapeutovi. Pro někoho je to stěžejní pilíř, pro někoho včetně nás, ač máme pracoviště vybavené nejmodernějšími přístroji, je to spíše doplňková záležitost.Spolu s empatií, respektem, citem, přístupem k pacientům i k majiteli, organizací rehabilitačního plánu, výživy a dalších faktorů, tvoří vše dohromady pojem "rehabilitace".