ORTOPEDICKÝ PACIENT

Velmi častým pacientem jsou psi a kočky v rekonvalescenci po ortopedickém zákroku či s chronickými, konzervativně řešenými potížemi.

Rekonvalescence po zákroku

Po obvyklém klidovém režimu, trvajícím nejčastěji 5-8 týdnů, je potřeba začít s rehabilitací. Ortopedický pacient je opět řešen jako jeden celek. Prvním úkolem fyzioterapie je odstranit bolestivost operované končetiny. Využíváme jak manuálních, tak fyzikálních metod, které velmi rychle a efektivně pracují s bolestivými stavy. 

Hlava je také důležitá

Často se majitel podivuje, proč pes ještě kulhá, když je příčina problému díky operaci vyřešena. Pohybové stereotypy jsou pevně zakořeněné a psi si doslova nepamatují, jaký je ten správný pohybový vzorec. Za ten považují svou současnou metodu "kulhání". 
Zlepšit koordinaci, obnovit důvěru v operovanou končetinu a přepsat nový, hezčí, pohybový vzorec je komplexním úkolem fyzioterapie.