Bc. KATEŘINA PLAČKOVÁ, CCRP, CCFT

fyzioterapeutka, zakladatelka

Bc. Kateřina Plačková, CCRP je známou průkopnicí fyzioterapie zvířat v České republice a její jméno je často skloňováno se vznikem a rozvojem tohoto oboru u nás. Kateřina začala objevovat fyzioterapii zvířat v roce 2008, kdy začala pracovat jako rehabilitační sestřička v pražské veterinární nemocnici Vetcentrum, kde působila 8 let. Během této doby se díky zaměření kliniky dostala převážně k neurologickým pacientům, kteří se pro ni stali trvající profesní vášní. S rozvojem psích sportů se také stala velmi vyhledávanou fyzioterapeutkou vrcholově sportujících psů a sama o tomto oboru říká, že je jednou z královských disciplín fyzioterapeuta v tom smyslu, že je velmi obtížné řešit skryté pohybové problémy v podstatě zdravých psů. Její praxe zahrnuje tisíce pacientů od psů a koček až po ochrnuté nosály, fretky nebo králíky. Od roku 2016 vede své vlastní rehabilitační centrum PhysioDOG. Kateřina se po celou dobu své profesní dráhy neustále vzdělává. Kromě mnoha odborných kurzů získala v roce 2014 mezinárodní licenci fyzioterapeuta zvířat s titulem CCRP pod záštitou The University of Tennessee. Pod stejnou institucí si v roce 2019 rozšířila svou certifikaci ještě o fitness trenéra s titulem CCFT a nyní navštěvuje dvouleté studium veterinární osteopatie v zahraničí. V rámci rozvoje fyzioterapie zvířat školila studenty střední školy veterinární v Kroměříži a také navázala letitou spolupráci se SŠ a VOŠ Boskovice, kde působí jako externí specialista pro obor Veterinární asistent - fyzioterapeut zvířat. Zajímavostí také může být její lektorská aktivita veterinárních lékařů v Káhiře. Také se spolupodílela na vzniku Asociace a fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR a je členem její Rady zakladatelů. V rámci vlastního vzdělávacího projektu PhysioDOG Academy, který získal akreditaci Ministerstva zemědělství, pořádá mnoho odborných kurzů pro laickou i odbornou veřejnost. Od roku 2022 je Katka také viceprezidentkou Unie fyzioterapie zvířat ČR.