Zacvičte si s balančkama I.

13.05.2021

Dnes už není fitness pro psy, aneb dogfitness, pro většinu pejskařů žádnou novinkou. Psi posilují z mnoha důvodů, ten nejčastější je sportovní příprava, tak se nyní podíváme právě na aspekty správného posilování.

Pod pojmem dogfitness si můžeme velmi často představit cvičení na různých balančních pomůckách, jako jsou gymnastické míče a nafukovací balanční podložky, bedýnky, stupátka, škála možných pomůcek a variant je velmi široká. Cvičení kombinuje v různém poměru, záleží vždy na stylu cviků, dva základní směry. Využívá se jak pro zlepšení a rozvoj propriocepce a soustředění, tak pro posilování hluboko uložených svalů stabilizačního systému a zlepšení fyzické kondice psa. V neposlední řadě je to pro mnoho psů i jejich majitele skvělá forma zábavy.

Rozvoj propriocepce

Slovo propriocepce je v souvislosti s psím fitness velmi často skloňované, víte, co znamená? Česky řečeno "polohocit" nebo také uvědomění si polohy těla, ale také povrchů a překážek, které musí tělo překonat. Z pohledu fyzioterapie je rozvoj propriocepce nesmírně důležitý prvek. Jedná se o to, že v pohybovém aparátu psa, v jeho vazech, kloubních pouzdrech, fasciích i svalech je mnoho receptorů, které přenášejí informace o poloze těla do centrální nervové soustavy a výrazně ovlivňují kvalitu pohybu. V mnoha případech, kdy je vlivem úrazu, bolesti či přetěžování změněna biomechanika pohybu a je postupně přepisován nesprávný pohybový vzorec, je trénink propriocepce užitečným pomocníkem k návratu k přirozenému a správnému pohybu. Ale pozor! Pokud není problém včas odhalen, nejčastěji se s tím setkáváme právě u dlouhodobě jednostranně přetěžovaných sportujících psů nebo u psích ortopedických pacientů, může psí fitness ještě podpořit nesprávný vzorec. Majitelé často doslova naposilují kompenzace, kterých si nevšimli. Proto je pravidelné cvičení s využitím jak tréninku propriocepce, tak i do jisté míry posilování, lepší probrat se zkušeným zvířecím fyzioterapeutem, který navrhne systém cvičení tak, aby byl nižší podíl posilování a vyšší podíl tréninku propriocepce.

Pro rozvoj polohocitu je tedy zcela logicky spíše používáno dynamičtějších pomůcek, třeba i v kombinaci s balančními. Můžete využít chůzi přes kavalety, v domácích podmínkách často doporučujeme trénovat chůzi skrz žebřík, postavený třeba na cihly, nebo překonání vysokého molitanu. Profesionálnější provedení jsou různé kužely s dírkami pro umístění tyček, přes které pes překračuje. Obcházení předmětů dokola na obě strany či slalom mezi kužely je další vhodnou formou tréninku. Stejně tak se využívá pohybu na nerovném povrchu, či pomalá chůze do schodů. Zde se nejedná o několik pater paneláku, ale o pár schůdků. Jde o to, aby se pes naučil symetricky používat všechny 4 končetiny, byl ohebný na obě dvě strany co nejvíce vyrovnaně a uměl perfektně a vědomě ovládat své nohy. Proprioceptivní cvičení je zároveň skvělou diagnostikou, kdy je velmi brzy zřejmé, s jakým pohybem či s jakou částí těla má váš pes problém.

Můj pes neví o zadních nohách

Lidé se často diví, proč je pes nešikovný na své pánevní končetiny, když ty hrudní jsou tak šikovné. Nebojte se, nemáte doma nemehlo, je to naprosto přirozené. Při pohybu psa je "motor" vzadu. Dynamika pohybu, síla a rychlost, vychází z oblasti stehen, pánve a bederní páteře. Vpředu je naopak "volant", hrudní končetiny řídí přesnou lokomoci a udávají směr, který zadní nohy kopírují. Je tedy jasné, že šikovnost hrudních a pánevních končetin je rozdílná. V rámci zlepšení obratnosti i soustředění je jistě vhodné zaměřit se na cviky, kdy pes ukládá pánevní končetiny na malé předměty a trénuje si propriocepci. Osobně však nejsme zastánci lezení zadníma nohama po zdech a podobných cviků, ve kterých nevidíme zas takový význam i s ohledem na fakt, že čím výše má pes zadní nohy, třeba na té stěně, tím více přetěžuje (nebo posiluje, jak se to vezme) přední část těla. Pokud tedy pes vedený v agility bude dělat ještě takové cvičení, je otázkou, nakolik efektivní je zrovna tato forma tréninku vůči již přetížené přední části těla častými dopady při skoku a prudkých změnách směru.

Posilovna v pravém slova smyslu

Mimo trénink propriocepce a koordinace je dalším cílem cvičení psa na balančních pomůckách výrazné a velmi efektivní posilování svalů a zlepšení fyzické kondice. Je však nezbytně nutné poznamenat, že posilování na balančních pomůckách by měl být jednom jedním dílkem z celkové skládanky péče o fyzickou kondici, nikoliv jediným. Z pohledu posilování svalstva oproti tréninku propriocepce se jedná naopak o cviky spíše statické, podpořené labilní (nestabilní) plochou pomůcky, na které pes cvičí. Svalová soustava psa při posilování na balančních pomůckách využívá nejčastěji tak zvané "izometrické kontrakce". Jedná se o svalovou práci, při které téměř nedochází ke zkrácení svalových vláken, a tedy nedochází k pohybu. Tím se velice efektivně podpoří svalový korzet páteře a velkých kloubů. Nic ovšem nestojí samostatně, a tak je jasné, že při balancování a změnách pozic na balanční pomůcce dochází i k jiným typům svalových kontrakcí, vždy v závislosti na konkrétně prováděném cviku. Není to zas tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo že?

Kvalita nad kvantitou


Psí fitness bývá při správném začátku velmi zábavnou formou, která předurčuje celkové cvičení k intenzivní zábavě se psem. Existuje nepřeberné množství cviků a možností, které se na balančních pomůckách dají se psem dělat. Jedna věc ale stojí nad vším, a to je kvalita provedeného cviku. Proto prosím vždy dbejte na několik základních pravidel.

  • Kaskádový nástup - při prvním seznámením psa s balanční pomůckou postupujte s odměňováním kaskádovitě vzhůru. Myslím tím, abyste psa odměnili za jakýkoliv kontakt s balanční pomůckou, následně ho volně nechali poodstoupit a znovu pejska lákali ke kontaktu, avšak odměna následuje až za silnější psí snahu. Konkrétně například pokud už pes položil na míč jednu packu, jásáte, odměníte, necháte odejít a dále odměníte za dvě packy, následně tři a za chvíli je úspěch zaručen J
  • Nespěchejte - dopřejte psovi dostatek času na získání důvěry k balanční pomůcce
  • Začněte na stabilní ploše - aby pes správně a efektivně využil veškerý potenciál cvičení na balančních pomůckách, je z kraje cvičení nejlepší ukázat mu, o co půjde, na nějaké stabilní ploše, třeba na k tomu určené stoličce, bedýnce na step aerobic nebo jen na kousku koberce. Principem je, naučit psa stát symetricky, bez sedání a soustředěně pracovat s pohybem hlavy na pamlsek
  • Zábava především - vždy se snažte, aby pes nastupoval dobrovolně a jeho cílem bylo setrvání na balanční pomůcce. Tím si zajistíte, že jakmile pes ztratí rovnováhu a seskočí dolů, sám se aktivně bude vracet zpět
  • Pár minut stačí - vzhledem k psychicky (soustředění) i fyzicky (posilování) náročné aktivitě je dobré dávkovat cvičení. Bývá to velmi těžké, protože pro psa je fitness velká zábava. Psovod by měl vždy odhadnout, kdy už je pes unavený
  • Vždy po cvičení dopřejte psovi odpočinek, dostatek vody a hlavně protáhněte svaly!