Vyznejte se ve fyzioterapeutech zvířat

28.03.2021

Fyzioterapie zvířat prodělala za posledních dvanáct/třináct let neuvěřitelný vývoj. Moc ráda vzpomínám na dnes již fyzioterapeutický pravěk, kdy jsem jako Alenka v říši divů nastupovala na pražskou veterinární kliniku jako rehabilitační sestřička. Věřte nebo ne, tenkrát, to bylo v roce 2008, byste o fyzioterapii zvířat na českém internetu nenašli jediný odkaz. A ještě zhruba dlouhé čtyři roky byly webové stránky mé tenkrát domovské veterinární kliniky skutečně jediným odkazem, který jste na internetu mohli nalézt. Zkuste to dnes a dostanete obrovské množství odkazů a informací. Jak se ale vyznat v tomto obřím informačním guláši? Dostáváme opravdu mnoho dotazů, jak se stát zvířecím fyzioterapeutem, co vše je pro to nutné a jak se řídit výběrem kvalifikované osoby  a jak se zorientovat na trhu nově vzniklých pracovišť? 

Rehabilitace zvířat - od historie po současnost

Zhruba do roku 2008 bychom se vrátili, kdybychom se chtěli mrknout na zrod dnešní, již velmi profesionální, veterinární fyzioterapie. Mluvím za sebe, když si vzpomenu, že začátky byly skutečně jako na divokém západě. Nebyla možnost žádného odborného kurzu v České republice, který by se zabýval tímto tématem. Jediné, kde se tenkrát dalo čerpat informace byla humánní sféra. Majitelé psů o rehabilitaci zvířat neměli ani tušení, tudíž se to jistě snadno dá označit za "díru na trhu", protože tato služba tenkrát neměla žádné zákazníky. 

Prosadit něco nového chce čas a trpělivost, a tu tenkrát pan doktor Duchek, který jako první veterinární lékař pořídil pro své pracoviště rehabilitační vanu pro psy s podvodním pásem, rozhodně měl. A měl také mnoho a mnoho pacientů po operacích vyhřezlé plotýnky a mnoho pacientů po ortopedických operacích. Na jeho klinice jsem strávila krásných a dlouhých osm let a díky až extrémnímu provozu jsem mohla v poklidu trénovat ruce a získávat zkušenosti na dnes již spočteno mnoha tisících pacientů. Považuji to za obrovskou výhodu oproti nevýhodě nemít možnost se vzdělávat. Nepříjemné bylo, že vzhledem k tomu, že fyzioterapii nikdo neznal, tak si z počátku majitelé ťukali na hlavy a podivovali se, že by měli jít se zvířetem na rehabilitaci a dokážete si asi představit, že tenkrát to byl ze sta procent klient, který měl psa, kterému už medicína nemohla pomoci. Dnes je velké procento psů, kteří navštěvují fyzioterapii, v podstatě zdravých. Jsou to psi pracující, sportující či výstavní, kterým jejich majitel dopřává nadstandardní péči. Druhou nepříjemnou stránkou tehdejší doby temna veterinární rehabilitace byl fakt, že ani samotní veterinární lékaři o nějaké fyzioterapii neměli ani ponětí. Jak šel čas a rehabilitace díky své extrémní efektivitě začínala "mít jméno" mezi majiteli psů, byli i veterináři častými dotazy typu "a pane doktore, proč jste nám nedoporučil rehabilitaci?" (no proč asi, bylo tenkrát jediné, a to konkurenční pracoviště) nuceni začít uvažovat nad tím, že to, čemu se dříve vysmívali a mávali nad nějakou rehabilitací rukou jako nad vyhozenými penězi, by bylo výhodné přijmout. 

No, a protože opravdu velmi dlouhou dobu, zhruba až do loňského roku, nebylo možné se v ČR ve fyzioterapii zvířat vzdělat, odjela jsem v roce 2013 do zahraničí na celosvětově respektovaný certifikovaný kurz fyzioterapie zvířat pro veterinární lékaře a fyzioterapeuty, který pořádá The University of Tennessee.

Rehabilitace zvířat se pomalinku začala objevovat jako následná péče na veterinárních klinikách, kde rehabilitační sestry spolu s ortopedy a neurology začaly tvořit novou, úžasnou oblast péče o naše mazlíčky a začala si vybojovávat své místo na slunci.

Legislativa chvíli spala

Od roku 2008 až do roku 2012 ani veterinární zákon, který určuje, co je veterinární činnost a kdo ji smí provádět, o fyzioterapii nic neuváděla. Teprve v roce 2012 se ve vyhlášce objevilo mezi výčtem odborných veterinárních činností i fyzioterapie zvířat. Úsměvné na tom je, že až do velmi nedávné doby tato vyhláška říkala, že ano - fyzioterapie zvířat je odborný veterinární úkon a ten smí dělat pouze veterinární lékař, nebo veterinární technik. Jenže žádné odborné vzdělání neexistovalo, a tak až do loňského roku kdokoliv, kdo vyšel ze střední či vysoké školy veterinární a o fyzioterapii zvířat nikdy neslyšel, protože na školách se nevyučovala, mohl být ihned veterinárním fyzioterapeutem.
Jak ale začal geometrickou řadou narůstat počet lidí, kteří fyzioterapii zvířat na svých stránkách uvádějí, ale v podstatě fyzioterapii zvířat nikdy nestudovali, začal se i veterinární zákon měnit. Od loňského roku se na jednu stranu zpřísnila legislativní pravidla pro odbornost, veterinární vyhláška č. 342/2012 Sb. a veterinární zákon č. 166/1999 Sb. požadují po veterinárních fyzioterapeutech "odborný kurz", zároveň ale pro registraci veterinárního technika pro fyzioterapii otevírá dveře i lidem s jiným, než pouze veterinárním středním, vyšším či vysokoškolským vzděláním. Tedy jednoduše řečeno - dnes může fyzioterapii zvířat samostatně provozovat buď veterinární lékař s odborným kurzem zabývajícím se fyzioterapií zvířat, nebo veterinární technik, jehož schválení upravuje právě výše zmíněná vyhláška, který také absolvoval odborný kurz o fyzioterapii zvířat.

Vzdělávání v komplexní fyzioterapii zvířat dlouho chybělo

Od roku 2008 do roku 2019, kdy v ČR vznikl první komplexní kurz, zaměřený na fyzioterapii zvířat, a následovaly záhy další možnosti, otevírající tento obor novým studentům a zájemcům, uběhlo skutečně mnoho času. 

Kdo měl chuť vzdělat se v oblasti fyzioterapie dříve, než se v Čechách objevilo skutečně odborné vzdělávání o fyzioterapii zvířat, neměl jinou možnost než vyrazit do zahraničí. Pro někoho, kdo nemluví anglicky a nemá například prozatím nic společného s veterinárním odvětvím (téměř všechny zahraniční kurzy přijímají pouze veterinární lékaře, veterinární techniky a humánní fyzioterapeuty), to mohlo být dosud značně limitující.

Zhruba v roce 2013 se položily základy dnešního projektu PhysioDOG Academy, kdy se lidé chtěli dovědět více o psí rehabilitaci, začaly vznikat přednášky na různých veřejných akcích, kde jsem tenkrát strašně nervózně prezentovala zvídavcům, jaké všechny úžasné výsledky rehabilitace zvířatům přináší. Postupně vznikl první kurz masáží pro psy, který byl tenkrát postaven hlavně pro majitele, kteří se chtěli naučit masírovat si doma pejska. Protože velmi dlouhou dobu neexistovalo nic moc jiného, postupně se tento dvoudenní kurz transformoval do vyšší odbornosti a stal se vstupní branou do světa fyzioterapie zvířat mnoha dnes již úspěšným terapeutům. Žízeň po informacích se postupně začala hasit semináři a kurzy o cvičení a posilování, strečinku a časem i o práci s opěrným aparátem, například pomocí Dornovy metody. Jsem moc ráda, že mohu své znalosti předávat stejně zapáleným lidem. Dnes v PhysioDOG Academy školíme v rámci Školy fyzioterapie zvířat budoucí profesionály na ročním kurzu, který je zakončen náročnou zkouškou před komisí a studenti musí splnit mnoho kritérií, jako je povinná praxe, vypracování studie klinických případů a složení třístupňové zkoušky před odbornou komisí pro získání certifikátu a titulu. A když mluvím v množném čísle, mluvím o lektorech, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Anatomii, fyziologii, ortopedii a neurologii vyučují veterinární lékaři, kteří jsou v daném oboru špičkoví specialisté, rehabilitační témata školí vždy odborníci jak ve veterinární, tak i humánní fyzioterapii. 

Další vrátka se otevírají zájemcům na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické v Boskovicích, kde v rámci studia vznikl v ČR naprosto unikátní a do této chvíle jediný vzdělávací program Fyzioterapie zvířat, akreditovaný ministerstvem školství. Jedná se o obor Veterinářství a veterinární prevence, které spadá do kategorie vyššího odborného (státního) vzdělání a studium je na tři roky. Výstupem je titul Diplomovaný specialista - veterinární fyzioterapeut s odborným titulem Dis. psaným za jménem.

Fyzioterapii zvířat čeká skvělá budoucnost

Nyní je určitě více než jasné, že profesionalita a vysoká odbornost bude u lidí, kteří chtějí u nás tuto profesi vykonávat, jen a jen stoupat. A  pak je jednoduché odpovědět na otázku, jak si vybrat pro svého pejska toho správného fyzioterapeuta?
Roli bude jistě hrát reference a doporučení, délka praxe a tím získané zkušenosti, osobní sympatie i lokalita, kde takového fyzioterapeuta hledat. Jedna z důležitých informací je, zda se dotyčný vzdělává komplexně a skutečně můžeme hovořit o fyzioterapii, protože ta je tvořena obrovským množstvím znalostí, které na sebe navazují (rehabilitační metody, ortopedie, neurologie, anatomie, fyziologie, výživa, legislativa,..), nebo je to někdo, komu stačí jeden dva víkendové kurzy ke své práci - pak ale o fyzioterapii hovořit nelze!
Dalším důležitým kritériem k výběru profesionála považuji někoho, kdo se vzdělává neustále a investuje čas, energii a peníze do svého rozvoje. Práce s tělem a duší zvířecího pacienta je totiž studium na mnoho životů, nikoliv na jeden kurz 😊

Tituly, se kterými se nejčastěji můžete v ČR setkat

 • CCRP - Certified Canine Rehabilitation Practitioner
  - zahraniční titul získaný na základě certifikovaného a celosvětově uznávaného vzdělávání veterinárních fyzioterapeutů, které pořádá americká univerzita The University of Tennessee. Pokud se nepletu, mají tento titul v ČR pouze dvě osoby.
 • CCFT - Certified Canine Fitness Trainer
  - zahraniční titul získaný na základě certifikovaného kurzu, který se zaměřuje na kondici, posilování a sportovní výkony. Kurz pořádá The University of Tennessee
 • CCRT - Certified Canine Rehabilitation Therapist
  - zahraniční titul získaný na základě certifikovaného kurzu, pořádaného americkou vzdělávací agenturou Canine Rehabilitation Instutute. U nás opět vlastní titul, tuším, pouze pár osob.
 • CSART - Certified Small Animal Rehabilitation Therapist
  - titul získaný na základě ročního certifikovaného kurzu v rámci Školy fyzioterapie zvířat PhysioDOG Academy
 • CertCAAPR - Certified Czech Association Animal Physiotherapy and Rehabilitation
  - titul získaný na základě ročního certifikovaného kurzu ASOFYREZ

 • CCBW nebo CEBW - Certified Canine (Equine) Body Worker - není titulem fyzioterapeuta zvířat.
  - Jde o zahraniční titul maséra psů nebo koní, získaný na základě kurzu, pořádaného společností Equienergy Ltd. ve Velké Británii