KLOUBNÍ MOBILIZACE

Uvolnění blokád páteře a kloubů končetin je v rehabilitaci zvířat zásadní součástí péče o pohybový aparát.

Co je funkční blokáda a jak vzniká?
Jedná se o omezení pohyblivosti kloubu, která ve svém důsledku ovlivní (negativně) jak okolní svalové napětí, výživu chrupavky uvnitř kloubu či meziobratlové plotýnky mezi dvěma obratli, distribuci synoviální tekutiny i receptory bolesti v okolních tkáních, tak i celkovou posturu, výkon a chování zvířete.

Svaly (ale i vnitřní orgány) zase pokrývají fascie (měkké tkáně), na které doléhá podkoží, na to zas kůže... Dojde-li k blokádě kloubu, ať už se jedná o obratel, či periferní kloub, vždy a bez výjimky to má důsledek na celý komplex tělních systémů, včetně centrální nervové soustavy. Ve svalu vznikne na základě reflexní odpovědi svalový spazmus (zvýšené napětí). Ten ovlivni fascie, na které se doslova přilepí podkoží a kůže a z blokády kloubu máme najednou mnohem širší záběr postiženi pohybového aparátu psa. Aby bylo možné s obratlem či kloubem manipulovat, je nezbytné zohlednit funkční propojení měkkých tkání a opěrného aparátu. 

Příčina vzniku funkční blokády páteře nebo kloubů končetin je nejčastěji potřeba hledat právě v nesprávně fungujícím systému svalů a fascií. Jsou samozřejmě i případy, a to primárně zranění jako pády a nárazy, které způsobí decentrované postavení kostí v jejich spojení a tím způsobí funkční blokádu.

Se všemi těmito aspekty je třeba při volbě vhodné terapie pracovat a prvotním klíčem k úspěchu a ke zvolení vhodného postupu terapie je komplexní diagnostika, která při práci se zvířaty není zrovna jednoduchá. Je potřeba notná dávka zkušeností, intuice a hlavně přesná znalost anatomie a fyziologických souvislostí, které mohou napovědět, kde je příčina problému.