FASCIÁLNÍ MANIPULACE

Fascie ovlivňují nejen pohybový aparát, ale celé tělo zvířete. Aniž by měla pohybové vlastnosti, má vliv na kvalitu pohybu i na funkci vnitřních orgánů. Zdá se, že nebude trvat dlouho a stane se jednou z nejdůležitějších struktur, kterou můžeme terapeuticky ovlivnit. Že je to systém nesmírně složitý jsme se na vlastní kůži přesvědčily na stupňovitém vzdělávání v oblasti fasciální manipulace.

Odpovědi na mnoho otázek konečně přináší věda

Pochopení fungování fasciální tkáně, na jehož začátku nyní stojíme, nám jistě přinese mnoho odpovědí na komplexní procesy, dějící se každý den v tělech našich psích kamarádů i pacientů. 
Jedním z těch, kdo šli proti proudu v humánní rehabilitaci, ze které nyní čerpáme, je italský vědec a fyzioterapeut Luigi Stecco, který zasvětil svůj život léčení lidí a jejich pohybových problémů a později studiu fascií. Možná by prokazování jeho úžasných objevů a myšlenek nikdy nedošlo tak daleko, kdyby s ním nespolupracovaly jeho dvě děti jakožto humánní lékaři. Díky jeho dceři, doktorce ortopedie a profesorce na univerzitě v Padově a jeho synovi, rehabilitačnímu lékaři, má metoda Fascial Manipulation Stecco jedno z nejsilnějších vědeckých zázemí na světě, za kterým stojí více než 100 vědeckých publikací od biomechaniky, fyziologie, anatomie a neurofyziologie a samozřejmě klinické studie samotné práce s fasciemi. 
A proč o něm píši, že šel proti proudu? Protože fascie, o kterých věděli již ve staré Číně, se v moderní medicíně odsunuly na naprosto nepodstatnou úroveň a jejich důležitost nebyla prozatím zcela pochopena. Tato tkáň se vždy spíše přiřazovala k něčemu odpadnímu, zbytečnému a nepodstatnému a těch málo osvícených, kteří vyzdvihovali její důležitost, nemělo nikdy dostatek vědeckých argumentů kromě výsledků práce. A to je bohužel v dnešní době málo.


Co tedy je fascie?

Tensegrita. Zdroj: pinterest.com
Tensegrita. Zdroj: pinterest.com

Představte si fascii jako 3D pavučinu nebo síť různé, neustále se měnící organizační struktury, která obaluje vnitřní prostředí těla a prostupuje jím. Fascie obaluje každé svalové vlákno, šlachy, orgány. Fascie vytváří prostředí pro vedení nervů, cév a obsahuje velké množství receptorů, ovlivňující nejen vnímání bolesti, ale i koordinaci pohybu. 
Právě v tomto faktu je pro fyzioterapii extrémně důležitá. Tato pavučina, nebo blána, chcete-li, plná vody, kolagenu a kyseliny hyaluronové, má jak hlubokou vrstvu, která skrz svaly prostupuje až ke kostem a jednu povrchovou vrstvu v podkoží. Na rozdíl od klasického pojetí jednoho svalu, který má nějaký začátek a konec, je fascie v podstatě nekonečná struktura, propojující a obalující i velmi vzdálené lokality. 


Zde je nyní velmi důležité pochopení již zmiňovaného pojmu tensegrity, protože si fascii velmi dobře můžeme představit spolu se svaly jako zavěšený most. Sval někde začíná a končí - upíná se na kost, ale fascie, která ho obaluje, přenáší síly napětí do vzdálenějších míst od úponu svalu, a tím nejen že velmi zefektivňuje jeho práci, ale i jako mostní pilíře přenáší síly, které by mohly sval poškodit. Pro pohyb je tedy jednoznačně nesmírně důležitá.
Fascie dále umožňuje specifický pohyb vnitřního prostředí těla, kdy jednotlivé vrstvy, svaly, orgány se vůči sobě pohybují, kloužou po sobě. 


Porucha zásadně ovlivní funkci i strukturu

V případě, že dojde k poruše "klouzání" jednotlivých vrstev a tkání pohybového aparátu vůči sobě, nastává komplexní problém, který negativně ovlivní jak volnost pohybu, tak rozsahy kloubů, svalovou sílu i správnou funkci vnitřních orgánů. Děje se tak díky tomu, že fascie není "od-do", ale prostupuje celým tělem a zasahuje do mnoha systémů zároveň. Vlivem různých zranění, pádů, dlouhodobému přetěžování či jizvám (!) dojde ke změně struktury fascie, primárně k omezení její hydratace, a tím k omezení pohyblivosti. Pokud dojde k takovému omezení, může docházet ke stažení fascie, což vede i k útlaku cév a nervů. Pes pak vykazuje bolestivé stavy, které se opakují a i přes naprosto špičková vyšetření se zdá být zcela zdráv. Z fyzioterapeutického pohledu pak díky komplexnosti fascie musíme připustit a pochopit, že například pro představu zranění v oblasti hrudní končetiny může u psa způsobit výraznou bolest bederní páteře či ovlivnit mechaniku fungování kyčelního kloubu.

Díky vědeckému bádání týmu kolem Luigiho Stecca a tisícům provedených pitev a disekcí jak zvířecích, tak lidských těl, máme nyní k dispozici naprosto komplexní představu o tom, jak v těle fascie vedou, jak na sebe navazují a jaké dráhy pro přenos sil a podporu pohybu vůbec tvoří. 
To je pro pochopení různých funkčních pohybových poruch úplně to nejzásadnější. Hned potom následuje vědět, jak pomoci zvířeti či člověku s funkční poruchou fascie.


Fascinace fasciemi při fyzioterapii psů

Na Fasciální Manipulace mě přivedla má osobní zkušenost s neustále se opakující bolestivostí v oblasti bederní páteře. Problém se přes špičková ošetření různými komplexními terapiemi stále opakoval a trval více než půl roku. Nakonec se vyřešil po jednom ošetření fascií. Přiznám se, že jsem tomu odmítala uvěřit a byla jsem naprosto nadšená z výsledku jednoho ošetření, i přes jeho poměrně bolestivý a nepříjemný průběh. S mou fyzioterapeutkou jsem pak vedla mnoho diskusí, při kterých mi popisovala techniku fasciální manipulace.
Netrvalo dlouho a na jaře roku 2019 jsme již s týmem cestovaly na náš první kurz Animal Fascial Manipulation. Výuku pro veterinární kurzy, primárně určené pro veterinární lékaře, vedou prozatím jediní dva lektoři na světě, žijící ve Finsku, velmi úzce spolupracující s doktorkou Karlou Stecco. Kurzy jsou rozděleny do tří úrovní (Level I, II a III). První stupeň pracuje se sekvencemi zvířecích těl a učí terapeuty nejen pochopit funkci a patologické poruchy funkce fascie, ale také jak pracovat s poruchami integrity a struktury fascií, které ovlivňují pohyb a způsobují bolestivé stavy. Na druhém stupni už poměrně přituhuje a náročnost znalostí a nároků na pochopení složitosti celého systému graduje. Na druhém stupni jsme pochopily, jak se fascie organizují do diagonál a spirál v průběhu celého těla. Důležité bylo pochopit, jakou zásadní roli pro efektivitu ošetření hraje správná diagnostika a vyšetření různých bodů a míst na těle psa a správné rozvržení ošetření.

Výsledky, které nám technika Animal Fascial Manipulation přináší do každodenní praxe jsou více než ohromující. Pochopení, prozatím alespoň okrajové, stále máme co studovat Jak fascie ovlivňují pohybové problémy, nám přineslo mnoho odpovědí a vyjasnění otázek, proč se některé potíže opakují, případně jak vznikají. 

Jsme jediné pracoviště v České republice, které má proškolené fyzioterapeuty na úrovni Level I i Level II ve veterinární sféře, a ke všemu jednu fyzioterapeutku, Mgr. Ivanku Vyletělovou, proškolenou i v humánní certifikaci ve všech třech úrovních. 

Manipulace s fasciemi a výsledky terapií nás doslova fascinují.

Tým PhysioDOG na prvním veterinárním kurzu Animal Fascial Manipulation
Tým PhysioDOG na prvním veterinárním kurzu Animal Fascial Manipulation

Level II ve Vídni, prosinec 2019
Level II ve Vídni, prosinec 2019

Kde může Animal Fascial Manipulation pomoci:

  • Chronické bolestivé stavy hřbetu psa
  • Akutní i chronické pohybové potíže
  • Sportující a pracovní psi, kde je velmi častým jevem opakující se pohybový problém
    (technika je vyhlášená u dostihových koní i psů a používá se napříč psími sporty)
  • Stárnoucí psi
  • Opakující se pohybové problémy