DORNOVA METODA

Nejsme fanatičtí zastánci použití výhradně této metody. Naopak tvrdíme, že bez komplexního přístupu, který respektuje nezpochybnitelnou spolupráci kloubu, svalů a fascií, nelze nikdy docílit trvalého efektu. 
Dornova metoda z našeho pohledu je jemná terapie, aplikovaná minimální terapeutickou silou, která se hodí v případě bolestivých stavů, kdy nelze například využít techniky pracující v krajních polohách rozsahu pohybu kvůli bolestivosti pacienta. Není tedy přípustné, aby při terapii zvíře projevovalo jakoukoliv bolestivost vůči práci terapeuta!

Je velmi vhodná jako prevence a dobře se využívá u pacientů s lehčími artrotickými změnami nebo u psů s dysplazií kyčelních kloubů, kde ji vždy upřednostňujeme. Je efektivní při řešení chronických bolestí pohybového aparátu.

Jak vypadá ošetření?

Dornova metoda je technikou aproximační, kdy dochází k centrovanému postavení kostí v kloubu. Pomalými pohyby ve středních rozsazích kloubní pohyblivosti u kloubů končetin se jemně tlačí spodní kost do té horní, v každém kloubu zvlášť. K tomu se ještě přidává pohyb ošetřovaného kloubu z flexe do extenze. Je to proto, aby se zvýšila efektivita centrace. Vzhledem k tomu, že se mobilizace provádí velmi jemným tlakem, aby nevznikalo svalové napětí, vyvolané rychlým či důrazným prováděním, nebo bolestivostí při práci s kloubem, je nutné provést větší počet opakování pohybu s kloubem. Centrací kostí dojde k lepší distribuci synoviální tekutiny v kloubech, k odstranění tlaku nesprávně postavené kosti na kloubní pouzdro a tím k efektivní úlevě od bolesti.

Při práci s páteři psa vyhledává Dornova metoda drobné asymetrie v laterálním postavení obratlů, na které následně vyvíjí tlak a současně pohybuje hlavou nebo končetinami. Tím dojde k uvolnění chronického napětí v místě aplikace metody a k odstranění bolesti páteře. Nesprávné postavení obratle může způsobit útlak kořenového nervu, vyvolávající bolestivost.


Pozor na nesmysly!
Kolem této terapie koluje v široké veřejnosti mnoho zkreslených informací. Dornova metoda rozhodně není o rovnání kostí a napravování. Je to jedna z nejjemnějších technik, které v oblasti kloubních mobilizací můžeme najít, a právě proto je tak efektivní u pacientů, kteří trpí bolestmi. Praktikuje se velmi jemným tlakem a zásadně bez bolesti, který oproti jiným technikám, je kompenzován vysokým počtem opakování "terapeutického" pohybu.

V žádném případě tedy neuznáváme výrazy jako "nahodit žebro či jiný kloub", "srovnat obratle", "vrátit zpátky", "propadlý obratel" a podobné "diagnózy".


Zdroj: google photos
Zdroj: google photos

V žádném případě u neurologických pacientů!
Pokud má pes jakékoliv neurologické deficity, patří okamžitě do rukou veterinárního neurologa, nikoliv terapeuta. 
V případě podezření (či diagnostiky) výhřezu disku a doporučení klidového režimu je absolutním hazardem ošetřovat psy Dornovou metodou, neboť hrozí velmi vysoké riziko následného ochrnutí psa po terapii! Po klidovém režimu nařízeném veterinárním lékařem je nutné zahájit citlivou rehabilitaci a pracovat převážně na tvorbě dobrého svalového korzetu páteře.
Meziobratlové plotýnky, na rozdíl od lidské páteře - kde tato metoda slaví skutečné úspěchy při léčbě výhřezu disku - má naprosto jinou mechaniku i průběh a bezprostředně ohrožuje přímo míchu, u lidí je to spíše míšní kořen. Proto u lidí nehrozí ochrnutí jako u psů, naopak je dobrým pomocníkem v léčbě výhřezu! 
Na našem pracovišti v žádném případě Dornovu metodu u neurologických pacientů neočekávejte. Využíváme spíše její prvky, zvláště v práci s klouby končetin, kde vidíme její opravdový užitek. Pro odstranění chronických blokád páteře je tato technika příliš jemná, pro akutní výhřezy naprosto nevhodná.