The Spinal Walk System

Rozvoj spinální chůze - The Spinal Walk System

Ztráta hluboké citlivosti je důsledkem závažného poškození míchy. Obvykle je to nevratný stav, vyjímky ovšem existují.
 V humánní rehabilitaci není téměř možné věnovat se spinálním pacientům, kteří definitivně ztratili hlubokou citlivost, s cílem obnovy motoriky. U psů (a velmi pravděpodobně i u jiných šelem - z praxe víme že kočky a nosálové ano) je možný rozvoj tak zvané spinální chůze, což znamená reflexní pohyb pánevních končetin podobný chůzi bez vědomého ovlivnění "ochrnutých" končetin. Tento fakt je absolutně ojedinělý a ve veterinární medicíně prozatím ne zcela rozšířený. Je to pochopitelné, když si uvědomíme, že ještě před několika lety neexistovalo jiné řešení pro ochrnutého psa, než eutanázie.Detaily a přesnost tvoří úspěch rehabilitace

Díky mnohaletým zkušenostem s fyzioterapií neurologických psích pacientů se podařilo Kateřině Plačkové vytvořit komplexní metodický systém práce s těžkými neurologickými zvířecími případy. Tento systém získával své jasné obrysy necelých devět let a neustále na něm pracujeme. Dokonce se podařilo získat registrovanou ochrannou známku pro komplexní rehabilitační práci s neurologickými pacienty. 
Časem se metodika práce s neurologickými pacienty ustálila, a tak vznikla koncepce, která má svá jasná pravidla a postupy, zohledňující individuální progres jednotlivých pacientů. 
The Spinal Walk System je ucelený rehabilitační plán s vysokým procentem úspěšnosti, který je zaměřený na komplexní rehabilitační práci včetně edukace majitelů psa.

 

 

Fyzioterapie neurologických pacientů
Je nezbytně nutné začít s rehabilitací co nejdříve. Pracujeme se psy po operaci páteře cca desátý den, jakmile je jizva zhojená. 
Atrofie svalů začíná zhruba už druhý den po nečinnosti a během několika týdnů je svalová hmota téměř všechna pryč. K tomu je důležité si uvědomit, že kromě atrofie vzniká v mozku psa i nový vzorec pohybu, který připouští pouze chůzi po hrudních končetinách. Čím dříve se pes postaví na nohy, tím mírnější potíže vznikající z přebudování pohybového vzorce. Zároveň dochází k extrémnímu přetížení oblasti krku a hrudních končetin, kterým je třeba se věnovat .                       

Cvičení
Ucelený systém práce s neurologickými pacienty pracuje s postupnými metodami, které v určitém sledu výrazně urychlují navrácení psa zpět „na nohy“. Cviky jsou specifické pro jednotlivé fáze „rozcházení“ a vzhledem ke složitosti metodiky je nelze jednotlivě rozepisovat. Využíváme metody od pasivních mobilizačních a reflexně-stimulačních technik až po intenzivní aktivní cvičení včetně aquaterapie.
Je důležité, aby cvičení probíhalo i doma s majitelem, proto dbáme na to, aby si majitelé vyzkoušeli manipulaci pod odborným dohledem fyzioterapeutů PhysioDOG a cvičení tak bylo efektivní.

                       

Čas, rehabilitační plán
Fyzioterapie neurologického pacienta není jednorázové ošetření. Je třeba si uvědomit, že rehabilitační práce je úspěšná nejen díky práci terapeuta, ale také díky času, který je práci věnován. V žádném případě není možné dosáhnout úspěšného výsledku během pár návštěv.
Pravidelnost je velmi důležitá.
Každý případ je individuální a tomu také přizpůsobujeme rehabilitační plán, který sestavujeme každému pejskovi na míru s ohledem na postupující progres v rehabilitaci. Proto, že každý případ je jedinečný, není možné dopředu odhadnout, kdy bude pes zase chodit.

Úspěšnost
Procento rozchozených ochrnutých psů bez hluboké citlivosti se pohybuje nad osmdesáti procenty

                       

 

Veškeré texty, videa a fotografie podléhají zákonu na ochranu autorských práv a jsou výhradním vlastnictvím Bc. Kateřiny Plačkové.
Kopírování textů, videí a fotografií je nutné písemně konzultovat s autorem textů.

TOPlist