Péče o sportující psy

 

 

Péče o pohybový aparát (nejen) sportujících psů

Využíváte-li svého psa ve sportu, měli byste ho vnímat jako vrcholového sportovce a také mu dopřát odbornou péči o jeho pohybový aparát.
Psí sportovci mají nevýhodu v tom, že jejich majitel často identifikuje problém s pohybem až dost pozdě. Na rozdíl od jezdeckého sportu, kde vnímavý jezdec postřehne problém při pohybu ve velmi rané fázi, protože pohyb s koněm sdílí.
Pro svého majitele se pes klidně strhá a případné zranění v zápalu výkonu není postřehnutelné.

Je velice časté, že při sportu dochází k mikrotraumatům ve strukturách svalů, šlach i vazů. Pravidelné fyzioterapeutické prohlídky a následná péče nejen včas odhaluje případné lokality s možným problémem, ale správnou kombinací technik přispívá ke zmírnění či odstranění potíží a urychluje regeneraci.

 

Začarovaný kruh

Vlivem často jednostranné zátěže (nejen) při trénincích a sportovních výkonech dochází k přetížení určitých partií těla a tím k poškození struktur měkkých tkání. Bolest z přetížení a vznikající zánět nutí tělo k odlehčení bolavé končetiny. Tím ale dochází k přetížení ostatních částí těla a často vznikají blokády obratlů, svalové spasmy a další poškození například v podobě mikrotraumat. Velmi brzy se mění i celkový pohybový vzorec a dochází ke změnám správného těžiště těla a k poruchám správné lokomoce. To může následně ovlivňovat kvalitu prováděných výkonů i po případném přeléčení „primárního“ problému, který ale na sebe navazuje další potíže.

  •  (Příklad: Pes využívaný v agility po chirurgickém zákroku např. v kolenním kloubu i přes úspěšnou rekonvalescenci a pečlivě dodržovaný klid během ní, nepodává tak dobré výsledky po zařazení zpět do sportovního života. Nekulhá, ale shazuje překážky a zdá se být neochotný při určitých pohybech a neobratný. Většinou to majitel ohodnotí větou: „je prostě divný, ale nekulhá“. Příčina může být v zatuhlých a zkrácených zádových svalech s možnými blokádami obratlů, v přetížení většinou diagonální přední končetiny, v zatuhlých svalech krku, atd. S tím souvisí i případný stres při pohybu, který prohlubuje tuhost svalů v problematické oblasti - a jsme u začarovaného kruhu, ze kterého je relativně dlouhá cesta. Většinou není možné vyřešit dlouhodobé problémy za jedno ošetření).

Tento začarovaný kruh se týká nejen „zdravých“ sportujících psů, ale téměř vždy se s ním setkávám při své rehabilitační práci se psími pacienty. 

 

 

Jak probíhá péče o psí sportovce

  • Vyšetření pohybového aparátu je komplexní souhrn činností, které odhalí bolestivá místa ve svalových strukturách, svalové zatuhliny a spasmy, případné zkrácené svaly a tím nás navádí na případný problém v dané oblasti. Během vyšetření se věnujeme i kosternímu aparátu a hledáme blokády obratlů či kloubů. Svaly a kosti spolu velmi úzce souvisí a je potřeba se věnovat oběma částem velmi pečlivě.
     
  • Fyzioterapeutické ošetření využívá širokých možností, jak pomoci ulevit od bolesti a přispět k regeneraci postižené tkáně. Kromě práce s měkkými tkáněmi je fyzioterapeutické ošetření kompletní až tehdy, když odstraní i případné bloky například blokády obratlů. 

Ošetření je kompletní pouze v případě, že se věnuje tělu jako celku, vzhledem k mnoha kompenzačním oblastem, které si pes následkem ulevování vytváří.

Protože je fyzioterapeutické ošetření časově poměrně náročné, je potřeba počítat minimálně s hodinou.
Protože tělo funguje jako celek, je třeba si uvědomit, že manipulace s měkkými tkáněmi nebo osteopatické ošetření má vliv nejen na „hmotu“ těla, ale působí i na centrální nervový systém a další důležité systémy těla. Je velmi důležité, aby byl pes po ošetření alespoň tři dny v klidu bez zátěže. Je častým jevem, že jsou psi po ošetření velice unaveni, i přesto, že fyzicky nepracovali. 

Péči fyzioterapeuta si dopřávají i výstavní psi

Narnie, fena greyhounda, byla nešťastnou náhodou sražena nákladním autem. Došlo k fraktuře pánve, která byla chirurgicky ošetřena. Bohužel při hojení zlomené pánve došlo k mírnému uvolnění šroubu, který poškodil nerv, ovlivňující hybnost pánevní končetiny. A tak se z ortopedického pacienta stal pacient i neurologický, neboť docházelo k výrazným neurologickým deficitům a výrazné atrofii některých důležitých svalových skupin na postižené končetině. Po absolvovaných návštěvách fyzioterapie je nyní fena ve skvělé kondici.

 

Veškeré texty, videa a fotografie podléhají zákonu na ochranu autorských práv a jsou výhradním vlastnictvím Bc. Kateřiny Plačkové.
Kopírování textů, videí a fotografií je nutné písemně konzultovat s autorem textů.

TOPlist