Péče o sportující psy

 

Péče o pohybový aparát (nejen) sportujících psů

V posledních letech se ve fyzioterapii zvířat setkáváme se zvýšeným zájmem o rehabilitaci sportujících psů. Vzhledem k tomu, že výkony psů se neustále zvyšují, rekordy se překračují, rychlost roste, důraz na přesnost je větší, zvyšuje se i zátěž na pohybový aparát psa. Psovodi si v určitých okamžicích začínají všímat, že pes nepodává takové výkony, na které byli zvyklí a drobné detaily, které často oddělují vítěze od ostatních, hrají ve sportu obrovskou roli. Pomalu se učí, že pravidelná fyzioterapie zcela prokazatelně zlepšuje pohyblivost a výkonnost sportujícího psa a v oblasti prevence je nenahraditelným pomocníkem při komplexním tréninku psa. 

Využíváte-li svého psa ve sportu, měli byste ho vnímat jako vrcholového sportovce a také mu dopřát odbornou péči o jeho pohybový aparát. Je velice časté, že při sportu dochází k mikrotraumatům ve strukturách svalů, šlach i vazů. 

 

Začarovaný kruh

Každý sport je logicky jednostranná zátěž pro pohybový aparát sportujícího psa, která dříve či později povede k přetížení oblastí, ke snížení výkonu psa, často až k limitující bolestivosti, kdy pes odmítá výkon podávat. Přitom z pohledu veterinárního lékaře může být pes zcela klinicky zdráv, při diagnostice není viditelné žádné opotřebení pohybového aparátu.
Ideální pohled na tělo psa v souvislosti s nějakým (nejen) sportovním výkonem je v komplexnosti a zde, v prevenci, jde fyzioterapie opět ruku v ruce s veterinární medicínou, neboť fyzioterapie bez diagnostiky je hazard, prováděný na psovi, a to i na tom sportujícím, což se nám v praxi často potvrzuje.

Fyzioterapie, ale i sportovní trénink a volba zátěže musí vnímat, že existuje kostra, která udává tvar a velikost těla a chrání důležité orgány v těle, a na kterou se upínají svaly. Svaly jako opozit k pasivní složce kostry, jsou složkou aktivní, která vytváří pohyb a další žádoucí polohy těla. Připomeneme také, že pokud sval z jakéhokoliv důvodu nemůže fungovat správně, dojde buď k jeho zkracování při přetížení, nebo k jeho atrofii při jeho oslabení. Spojíme-li ovšem sval s kostrou, nemůže ani kloub při poruše svalu fungovat správně. Tímto procesem vznikne tak zvaná „funkční blokáda“, která u sportujících psů často ovlivní správné fungování těla a následně výkon psa.  

Fyzioterapie ve své preventivní verzi řeší právě takové dlouhodobé přetížení. Úrazy ve sportu často primárně řeší veterinární chirurg, tím se pak stává sportující pes pacientem v rekonvalescenci a postupy terapie jsou odlišné. 

Vlivem často jednostranné zátěže (nejen) při trénincích a sportovních výkonech dochází k přetížení určitých partií těla a tím k poškození struktur měkkých tkání.  Nejčastěji řešíme bolest z přetížení a vznikající zánět, kterž nutí tělo k odlehčení namáhané části těla. Tím ale dochází k přetížení ostatních částí těla a často vznikají blokády obratlů, svalové spasmy a další poškození například v podobě mikrotraumat. Velmi brzy se mění i celkový pohybový vzorec a dochází ke změnám správného těžiště těla a k poruchám správné lokomoce. To může následně ovlivňovat kvalitu prováděných výkonů i po případném přeléčení „primárního“ problému, který ale na sebe navazuje další potíže.

 

Jak probíhá péče o psí sportovce

  • Vyšetření pohybového aparátu je komplexní souhrn činností, které odhalí bolestivá místa ve svalových strukturách, svalové zatuhliny a spasmy, případné zkrácené svaly a tím nás navádí na případný problém v dané oblasti. Během vyšetření se věnujeme i kosternímu aparátu a hledáme blokády obratlů či kloubů. Svaly a kosti spolu velmi úzce souvisí a je potřeba se věnovat oběma částem velmi pečlivě.
     
  • Fyzioterapeutické ošetření využívá širokých možností, jak pomoci ulevit od bolesti a přispět k regeneraci postižené tkáně. Kromě práce s měkkými tkáněmi je fyzioterapeutické ošetření kompletní až tehdy, když odstraní i funkční blokády kloubů a páteře. 


Protože tělo funguje jako celek, je třeba si uvědomit, že manipulace s měkkými tkáněmi nebo osteopatické ošetření má vliv nejen na „hmotu“ těla, ale působí i na centrální nervový systém a další důležité systémy těla. Je velmi důležité, aby byl pes po ošetření alespoň tři dny v klidu bez zátěže. Je častým jevem, že jsou psi po ošetření velice unaveni, i přesto, že fyzicky nepracovali. 

Jaké psí hvězdy a jejich psovodi navštěvují PhysioDOG? 

Jitka Jozová + Duel von Šrámek + Orin Leryka - IPO

Jitka Duffková + Alex - IPO                Kristýna Mertl + Spock + Bomber Fred + Chester

                                                                                 - dostihy chrtů                                                           

                                      

 

Helena Glänznerová + Rocky - IPO

 

 

 

 

 

 

 

Péči fyzioterapeuta si dopřávají i výstavní psi

Narnie, fena greyhounda, byla nešťastnou náhodou sražena nákladním autem. Došlo k fraktuře pánve, která byla chirurgicky ošetřena. Bohužel při hojení zlomené pánve došlo k mírnému uvolnění šroubu, který poškodil nerv, ovlivňující hybnost pánevní končetiny. A tak se z ortopedického pacienta stal pacient i neurologický, neboť docházelo k výrazným neurologickým deficitům a výrazné atrofii některých důležitých svalových skupin na postižené končetině. Po absolvovaných návštěvách fyzioterapie je nyní fena ve skvělé kondici.

 

Veškeré texty, videa a fotografie podléhají zákonu na ochranu autorských práv a jsou výhradním vlastnictvím Bc. Kateřiny Plačkové.
Kopírování textů, videí a fotografií je nutné písemně konzultovat s autorem textů.

TOPlist