Fyzioterapie malých zvířat

Fyzioterapie by měla být chápána jako komplexní péče o pohybový aparát, která pomáhá navrátit zvířecího pacienta do plnohodnotného života a přispívá k regeneraci po úrazech či operacích.

Právě v komplexnosti je kouzlo fyzioterapie a pouze kombinací různých metod a technik ošetření je možné dosáhnout dobrého výsledku.

Náš pohled na fyzioterapii není omezený vlivem používání jedné techniky. Naopak, vždy individuálně posoudíme vhodnost terapeutických metod a jejich kombinací pro každého zvířecího pacienta.

Hmat, dobré pozorovací, diagnostické a komunikační schopnosti, empatie a přirozená autorita je nedílnou součástí každého dobrého fyzioterapeuta. Zároveň je velice důležité mít na paměti, že fyzioterapeut není veterinární lékař a jsou situace, které se bez veterinární péče (často okamžité) rozhodně vyřešit nedají a pokud to někdo tvrdí, hazarduje se zdravím zvířete. Další fakt je, že kvalitní veterinární diagnostika potíží velmi důležitý faktor v rehabilitaci zvířat. Následná fyzioterapeutická diagnostika a vyšetření hraje v kvalitě následné péče snad největší roli a pouze na základě dobře zhodnoceného pacienta lze sestavit smysluplný rehabilitační plán.

Na druhou stranu z praxe víme, že jsou situace, kdy není chirurgický zákrok možný, nebo by nepřinesl očekávaný výsledek, a právě v těchto případech je rehabilitace jedinou a vlastně poslední možností, jak navrátit psího pacienta do plnohodnotného života.

Fyzioterapie zvířat je založena na mnoha metodách. Některé z nich si blíže popíšeme.

Aquaterapie

Aquaterapie je metoda, založená na pohybu psa v rehabilitační vaně s pohyblivým podvodním pásem. V rehabilitaci malých zvířat je aquaterapie velice účinnou a často stěžejní metodou, zvláště pro psí pacienty po ortopedických či neurologických operacích. Díky tomu, že voda tělo nadnáší, usnadňuje pohyb i psům, kteří na suchu nejsou pohybliví, nebo při pohybu trpí bolestmi. Zároveň odpor vody při pohybu zintenzivňuje posilování oslabených svalových partií. Při pohybu na běhacím podvodním pásu jsou využívány i svaly a svalové skupiny, které jsou při pohybu na zemi využívány méně či jinak a jejich posilování vyžaduje specifický trénink. I z tohoto důvodu je aquaterapie využívána nejen pro rehabilitační účely, ale i pro trénink intenzivně sportujících psů bez nežádoucího zatížení kloubů a šlach a vazů.

V neposlední řadě využíváme aquaterapii při péči o stárnoucí psy, kteří sice nejsou přímo po operaci pohybového aparátu, ale jeho opotřebení způsobuje bolestivost při pohybu a tím pádem snahu hýbat se co nejméně.

Aktivní cvičení

Doplňuje manuální rehabilitační metody a je velmi vhodné pro využití při práci se psy, u kterých je potřeba obnovit správný vzorec chůze, odstranit kulhání nebo odstranit jednostranné zatěžování těla. Při aktivním cvičení se využívá různých balančních a lokomočních pomůcek. Kompletní fyzioterapeutický plán se neobejde bez aktivniho cvičení pro udržení správné funkce svalů.

Pasivní cvičení

Pasivní cvičení nebo pasivní mobilizace využíváme u pacientů, kteří nejsou schopni vlastní vůlí ovlivnit pohyb končetiny. Jedná se především o neurologické pacienty. Cvičení je založeno na reflexním stažení svalu a tím se udržuje sval v kondici a předchází se svalové atrofii. Pasivní pohyby – alternativa pasivního cvičení, pomáhá udržovat přirozený rozsah pohybu v kloubech a přechází zkracování šlach a tuhnutí kloubních pouzder. 

Během let práce s neurologickými pacienty vyvinula Bc. Kateřina Plačková vlastní metodiku, založenou na určitém sledu cviků založených na reflexivních pohybech a tím je umožněno navrátit pohyb i psím pacientům, kteří se nerozchodili po neurologickém zákroku a zůstali bez hluboké citlivosti. Více viz rubrika „Práce s neurologickými pacienty“.

 

Masáže

Existuje několik druhů masáží a mnoho různých masážních technik, které ovlivňují nejen svaly, ale další struktury svalové soustavy, včetně šlach, podkoží a fascií. Rehabilitační masáž je nedílnou součástí fyzioterapie a je velmi účinnou metodou, která pomáhá prokrvovat masírovanou oblast a tím přispívá k její regeneraci, relaxuje přetížené svaly, odstraňuje svalové spasmy a redukuje srůsty. Přispívá k lepšímu toku lymfy i žilní krve a tím podporuje rychlejší detoxikaci organismu.

Strečink

Přispívá k udržení svalů v dobré kondicí tím, že dobře provedeným strečinkem je sval protažený, pružný, lépe prokrvený a tím lze předejít mikrotraumatům díky přetížení svalu. Neméně důležitý je pro udržení správného rozsahu pohybu v kloubu. Strečink je specifická práce s pohybovým aparátem a bez správného zaškolení by neměl být prováděn! Pokud se chcete do strečinku přece jen pustit, uvědomte si, že můžete tělu dost ublížit, zvlášť, pokud není sval dostatečně zahřátý.

Termoterapie

Využívá působení chladu nebo tepla pro své blahodárné účinky na struktury svalové soustavy. V rehabilitaci psů využívám spíše teplo. Chlad je využitelný spíše okamžitě při vzniku problému. Teplo lze využít např. při masážích i aplikací aromaterapie – tzn. využití specifických přírodních éterických olejů, které pomáhají prokrvení a prohřátí masírované tkáně.

   Elektroterapie

Využití fyzikální terapie není tak obvykle při fyzioterapii psů jako v humánní rehabilitaci, přesto je použití fyzikálních metod důležitým prostředkem pro potlačení bolesti a udržení správné funkce svalové soustavy. Elektroterapii převážně používáme pro zmírnění bolesti (TENS), nebo pro aktivaci činnosti svalu (EMS).

Manuální terapie kosterního aparátu

Obecně se manipulace s částmi kosterního aparátu nazývá osteopatie. Existuje více možností, jak „napravit“ blokády obratlů nebo vrátit kosti do správné pozice v kloubu. Než se ale dá s kostmi pracovat, je třeba dokonale uvolnit svalstvo v ošetřované oblasti. Tělo funguje na základním principu toho, že pokud obrazně řečeno „si myslí“, že je někde – zvláště v oblasti zad - problém, stáhne sval co nejtěsněji, aby ochránil problematickou oblast. Proto pokud pracuji na odblokování či repozici, je nezbytné dobře uvolnit svaly.

Oblíbená je Dornova metoda pro psy, která je velmi šetrná při práci s periferními klouby a efektivně odstraňuje bolest kloubů tím, že navrací kosti do správného fyziologického nastavení. Dornova metoda pro zvířata má ovšem velké omezení při práci s páteří u psů, u kterých hrozí výhřez meziobratlové plotýnky. U takových pacientů v žádném případě Dornovu metodu neprovádíme. Vždy je v první řadě důležité, aby takový pacient vyhledal veterinárního neurologa, který rozhodne o postupu léčby.

Existují samozřejmě i další metody mobilizací kloubů a páteře, které při fyzioterapii využíváme.

Další metody fyzioterapie

Léčba ultrazvukem, magnetoterapie, akupresura, akupunktura, ošetření spoušťových bodů…

 

 

Veškeré texty, videa a fotografie podléhají zákonu na ochranu autorských práv a jsou výhradním vlastnictvím Bc. Kateřiny Plačkové.
Kopírování textů, videí a fotografií je nutné písemně konzultovat s autorem textů.

TOPlist